Προσωπικά δεδομένα

ΣΥΛΛΟΓΉ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Τα δεδομένα σας συλλέγονται από την PHYTOMER/BIACTIVE. Ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων). Ως ταυτοποιήσιμο πρόσωπο νοείται εκείνο που μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως βάσει ονόματος, αριθμού ταυτότητας ή ενός ή περισσότερων παραγόντων που σχετίζονται με τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική του ταυτότητα. Οι προσωπικές πληροφορίες που μπορούν να συλλεχθούν στον ιστότοπο χρησιμοποιούνται κυρίως από τον συντάκτη για την ανταλλαγή πληροφοριών μαζί σας.

Ανάλογα με τη χρήση που κάνετε στον ιστότοπό μας, ενδέχεται να συλλεχθούν τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: τίτλος, επώνυμο, όνομα, διεύθυνση(ες), αριθμός(ες) τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση IP, διεύθυνση URL προέλευσης, μήνυμα(α) που αποστέλλεται(-ονται), εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο.


ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ, ΔΙΌΡΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΉΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΣΑΣ

Σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν για τα προσωπικά δεδομένα, οι χρήστες έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • - Το δικαίωμα πρόσβασης: μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους πρόσβασης, να γνωρίζουν τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν, γράφοντας στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: sales@biactive.gr. Στην περίπτωση αυτή, πριν από την εφαρμογή αυτού του δικαιώματος, η πλατφόρμα μπορεί να ζητήσει την απόδειξη της ταυτότητας του χρήστη προκειμένου να επαληθεύσει την ακρίβειά της.

 • - Το δικαίωμα διόρθωσης: εάν τα προσωπικά δεδομένα που τηρεί η πλατφόρμα είναι ανακριβή, μπορούν να ζητήσουν την επικαιροποίηση των πληροφοριών.

 • - Το δικαίωμα διαγραφής δεδομένων: οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Μπορείτε να το κάνετε αυτό χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας μας.

 • - Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν από την πλατφόρμα να περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον ΓΚΠΔ.

 • - Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων: οι χρήστες μπορούν να εναντιωθούν στην επεξεργασία των δεδομένων τους σύμφωνα με τις παραδοχές που προβλέπονται από την ΠΔΠΔ.

 • - Το δικαίωμα φορητότητας: μπορούν να ζητήσουν από την πλατφόρμα να τους δώσει τα προσωπικά δεδομένα που της έχουν παράσχει για να τα διαβιβάσουν σε μια νέα πλατφόρμα. Μπορούν να ασκήσουν αυτό το δικαίωμα επικοινωνώντας μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση BiActive - Χέυδεν 3 & Πατησίων, Τ.Κ. 10434, Αθήνα, Ελλάδα ή στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: sales@biactive.gr

Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από φωτοαντίγραφο έγκυρου και υπογεγραμμένου εγγράφου ταυτότητας και να αναφέρουν τη διεύθυνση στην οποία ο εκδότης μπορεί να επικοινωνήσει με τον αιτούντα. Η απάντηση θα αποσταλεί εντός ενός μηνός από την παραλαβή της αίτησης. Αυτή η προθεσμία του ενός μηνός μπορεί να παραταθεί κατά δύο μήνες, εάν το απαιτεί η πολυπλοκότητα του αιτήματος ή/και ο αριθμός των αιτήσεων.


ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους χρήστες προορίζονται για την παροχή των υπηρεσιών της πλατφόρμας, τη βελτίωσή τους και τη διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος. Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι η εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ του χρήστη και της πλατφόρμας. Πιο συγκεκριμένα, οι χρήσεις είναι οι εξής :

 • - πρόσβαση και χρήση της πλατφόρμας από τον χρήστη,

 • - διαχείριση της λειτουργίας και βελτιστοποίηση της πλατφόρμας,

 • - υλοποίηση της υποστήριξης των χρηστών,

 • - επαλήθευση, ταυτοποίηση και αυθεντικοποίηση των δεδομένων που διαβιβάζει ο χρήστης,

 • - πρόληψη και ανίχνευση απάτης, κακόβουλου λογισμικού και διαχείριση περιστατικών ασφαλείας,

 • - διαχείριση πιθανών διαφορών με τους χρήστες,

 • - αποστολή εμπορικών και διαφημιστικών πληροφοριών, σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη,


ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΔΙΑΤΉΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Η πλατφόρμα διατηρεί τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για να σας παρέχει τις υπηρεσίες ή την υποστήριξή της.

Στο βαθμό που είναι εύλογα απαραίτητο ή απαιτείται για την ικανοποίηση νομικών ή κανονιστικών υποχρεώσεων, την επίλυση διαφορών, την πρόληψη της απάτης και της κατάχρησης ή την επιβολή των όρων και προϋποθέσεων μας, ενδέχεται επίσης να διατηρήσουμε ορισμένες από τις πληροφορίες σας όσο είναι απαραίτητο, ακόμη και αφού δεν τις χρειαζόμαστε πλέον για την παροχή υπηρεσιών σε εσάς.


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι πληροφορίες που συλλέγονται θα τηρούνται αυστηρά εμπιστευτικά από την PHYTOMER και θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους δικούς της σκοπούς.


ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΟ COOKIE;

Ένα πακέτο δεδομένων που αποστέλλεται από έναν διακομιστή Διαδικτύου σε ένα πρόγραμμα περιήγησης, το οποίο επιστρέφεται από το πρόγραμμα περιήγησης κάθε φορά που στη συνέχεια αποκτά πρόσβαση στον ίδιο διακομιστή, και χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση του χρήστη ή την παρακολούθηση της πρόσβασής του στον διακομιστή.


ΧΡΗΣΗ COOKIES

Χρησιμοποιούμε cookies για να αποθηκεύσουμε τις προτιμήσεις σας, να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία ως πελάτες και να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας παρέχοντας περιεχόμενο πιο προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας.

Μεταξύ άλλων, χρησιμοποιούμε cookies για:

 • - Να προσδιορίσουμε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας στο Διαδίκτυο, όπως ο τύπος του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε και τα πρόσθετα που έχετε εγκαταστήσει.

 • - Να γνωρίζουμε ποια προϊόντα εξετάζετε, ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε εξατομικευμένες προτάσεις. Δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας. Συλλέγουμε στατιστικά δεδομένα ώστε να μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε τον ιστότοπό μας.

 • - Σας παρέχει τη δυνατότητα να μοιράζεστε περιεχόμενο στον ιστότοπο

Ορισμένα cookies τοποθετούνται μέχρι να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, ενώ άλλα διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η μέγιστη διάρκεια των cookies μας είναι 13 μήνες.


ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΤΩΝ COOKIES

 • - Cookies της συνεδρίας σας: για την ενεργοποίηση όλων των λειτουργιών του ιστότοπου και για να επιτρέψετε να βάλετε τα προϊόντα σας στο καλάθι ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας. Μπορείτε να τα διαχειριστείτε εδώ.

 • - Cookie στατιστικών στοιχείων του Google Analytics: Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να μετράμε τις επισκέψεις και τις πηγές επισκεψιμότητας, ώστε να μπορούμε να μετράμε και να βελτιώνουμε την απόδοση του ιστότοπού μας. Μας βοηθούν να γνωρίζουμε ποιες σελίδες είναι οι πιο και οι λιγότερο δημοφιλείς και να βλέπουμε πώς οι επισκέπτες πλοηγούνται στον ιστότοπο. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies είναι συγκεντρωτικές και συνεπώς ανώνυμες. Μπορείτε να τα διαχειριστείτε εδώ.

 • - Cookies διαφήμισης: Αυτά τα cookies ενδέχεται να τοποθετηθούν στον ιστότοπό μας από τους διαφημιστικούς μας συνεργάτες. Μας επιτρέπουν να ορίσουμε ένα προφίλ με βάση τα ενδιαφέροντά σας και, συνεπώς, να σας προσφέρουμε σχετικό διαφημιστικό περιεχόμενο όταν περιηγείστε σε άλλους ιστότοπους. Δεν αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα, αλλά ορίζονται με μοναδικό τρόπο ταυτοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησής σας και το τερματικό σας. Εάν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, θα υποβληθείτε σε λιγότερο στοχευμένη διαφήμιση. Μπορείτε να τα διαχειριστείτε εδώ.

 • - Cookies κοινωνικών δικτύων: Αυτά τα cookies σας επιτρέπουν να μοιράζεστε διάφορες σελίδες του ιστότοπου σε κοινωνικά δίκτυα. Μπορείτε να τα διαχειριστείτε εδώ.


ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΩΝ COOKIES

Από προεπιλογή, τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται αυτόματα τα cookies. Ωστόσο, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να αποτρέψετε την αποθήκευση τους στον υπολογιστή σας ή σε μια συνδεδεμένη συσκευή. Ορισμένα προγράμματα περιήγησης προσφέρουν μια λειτουργία όπου διαγράφονται πάντα μετά από μια επίσκεψη.

Το τμήμα βοήθειας της γραμμής εργαλείων των περισσότερων προγραμμάτων περιήγησης σας ενημερώνει πώς να αρνηθείτε νέα "cookies" ή να λάβετε ένα μήνυμα που σας ενημερώνει όταν λαμβάνονται ή πώς να τα απενεργοποιήσετε όλα. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε ή να διαγράψετε παρόμοια δεδομένα που χρησιμοποιούνται από λογισμικό που είναι παρεπόμενο του προγράμματος περιήγησής σας, όπως τα cookies Flash, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις αυτών των προγραμμάτων ή επισκεπτόμενοι τον ιστότοπο του εκδότη αυτών των προγραμμάτων.

Ωστόσο, σας ενημερώνουμε ότι εάν το πρόγραμμα περιήγησής σας είναι ρυθμισμένο να αρνείται τα cookies, δεν θα μπορείτε να κάνετε αγορές ή να επωφεληθείτε από βασικές λειτουργίες του ιστότοπού μας, όπως η αποθήκευση στοιχείων στο καλάθι σας ή η λήψη εξατομικευμένων συστάσεων.

Μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies σας κάνοντας κλικ στο ici. Σημειώστε ότι για να αποθηκεύσουμε τις προτιμήσεις σας για τα cookies πρέπει να ορίσουμε ένα cookie στον υπολογιστή σας, διαφορετικά θα πρέπει να επαναφέρετε τις προτιμήσεις σας κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα. Επίσης, εάν διαγράψετε τα cookies σας, οι επιλογές σας θα διαγραφούν.

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο της CNIL.