Ο Δικτυακός τόπος της PHYTOMER (εφεξής η “Ιστοσελίδα”) εκδίδεται από την Société deCourtageetdeDiffusion, CodifInternational, S.A.S, μία απλοποιημένη ανώνυμη εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο 5,000,000 ευρώ, με κεντρικά γραφεία στην 61 rueduCommandantL'Herminier, 35400 SaintMalo, France, τηλ. +33 (0)2 23 18 31 31, και καταχωρημένη στο TradeandCompaniesRegistryτου Saint-Maloυπό τον αριθμό 712 007 251, που ενεργεί για λογαριασμό του Τμήματος της και μπράντας PHYTOMER © CodifInternational 2011, με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ΗΙστοσελίδαφιλοξενείταιαπότην Oceanet Technology SARL, 2 Impasse Joséphine Baker 44 800 SAINT-HERBLAIN, FRANCE, τηλ. +33 (0)2 28 03 78 78, Fax no: 02.28.03.78.79, καταχωρημένηστο Trade and Companies Registry of Nantes υπότοναριθμό 408 893 063.

Ο εκδότης της Σελίδας είναι ο Mr. AntoineGÉDOUIN.
Η επιμελητής της Σελίδας είναι η Ms. MathildeGÉDOUIN-LAGARDE.

Η Χρήση της Σελίδας συνεπάγεται την αποδοχή των ακόλουθων όρων και προϋποθέσεων:

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Ο Δικτυακός Τόπος, οι φίρμες, λογότυπα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κείμενα, σχεδιαγράμματα και όλα τα υπόλοιπα σήματα, ονομασίες ή σύμβολα που τον αποτελούν, είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της PHYTOMER, Τμήματος της CodifInternational. Σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και όμοια δικαιώματα, οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναδημοσίευση ή τροποποίηση, τμηματικά ή περιληπτικά της Σελίδας ή των τμημάτων που την αποτελούν απαγορεύεται ρητά. Πληροφορίες ή αρχεία που δημοσιεύονται στην Σελίδα μπορούν να αναπαραχθούν αποκλειστικά για πληροφόρηση σε αυστηρά προσωπική και ιδιωτική χρήση.

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, «φόρτωση ( download )», με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά για οποιοδήποτε σκοπό, περιλαμβανομένης της εμπορικής εκμετάλλευσης.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ HYPERLINKS (ΔΕΣΜΩΝ)

Οι Δεσμοί (Hyperlinks) στην Ιστοσελίδα δημιουργούνται αποκλειστικά μετά την ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της PHYTOMER. Η PHYTOMERδύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή, να ζητήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο να απομακρύνει ένα δεσμό (link) της ιστοσελίδας και κατόπιν παραλαβής τέτοιας απαίτησης, ο δεσμός (link) θα πρέπει να απομακρυνθεί άμεσα. 
Η ιστοσελίδα δύναται να περιέχει δεσμούς σε άλλους ιστότοπους. Η PHYTOMERαρνείται κάθε ευθύνη για το περιεχόμενο, διαφημίσεις, προϊόντα και παροχές που διατίθενται στις προαναφερθείσες ιστοσελίδες, και την χρήση αυτών από τον Χρήστη.

COOKIESΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Σύμφωνα με τους όρους του ECDirective 2002/58, η PHYTOMERχρησιμοποιεί cookiesγια την διευκόλυνση και προσαρμογή στην περιήγηση του Χρήστη στην Ιστοσελίδα. Tα cookiesαυτά αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη για δώδεκα (12) μήνες, εκτός εάν αφαιρεθούν από τον χρήστη. Κάθε χρήστης μπορεί να αρνηθεί τα cookiesεπιλέγοντας το “Αποκλεισμό Cookies” στην καρτέλα Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στις Επιλογές Internet, με την κατανόηση πως η χρήση της Ιστοσελίδας ενδέχεται να είναι περιορισμένη.

Όποτε επικοινωνείτε μαζί μας, λάβετε μέρος σε διαγωνισμό ή απαντήσετε σε ερωτηματολόγια, σας παρέχεται η δυνατότητα να μας δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας καθώς και προσωπική πληροφόρηση. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές για την καλύτερη ενημέρωση σας για τα προϊόντα και τις προσφορές μας καθώς και για τυχόν δραστηριότητες σχετιζόμενες με διαγωνισμούς, κα.

Μπορείτε, εντούτοις να επιλέξετε να μην μας παρέχετε καμία πληροφορία, το οποίο μπορεί όμως να εμποδίσει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες της Ιστοσελίδας και/ή τα οφέλη από ειδικές προσφορές. Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται με απόλυτη εχεμύθεια από την CodifInternational, η οποία θα τα χρησιμοποιήσει αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας. Εντούτοις, εάν είστε νικητής κάποιου διαγωνισμού μας, μας εξουσιοδοτείτε να δημοσιεύσουμε κάποια προσωπικά στοιχεία σας στην Ιστοσελίδα. Όταν εγγραφείτε στην Ιστοσελίδα, μπορείτε να επιλέξετε να δέχεστε μηνύματα από εμάς. Μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογές σας οποιαδήποτε στιγμή μεταβάλλοντας το προφίλ σας.

Επιπλέον, είτε είστε εγγεγραμμένος χρήστης είτε όχι, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή επίσης να επιλέξετε να μην λαμβάνετε μηνύματα από εμάς επιλέγοντας το αντίστοιχο link (“unsubscribe”) στο κάτω μέρος κάθε emailπου αποστέλεται από εμάς, ή αποστέλλοντας emailστο : phytomer@phytomer.com

ΣύμφωναμετοΆρθρο 27 τουFrench Data Protection Act of January 6, 1978, you have a right to access and correct data concerning you, which you may exercise by writing to: PHYTOMER/CODIF INTERNATIONAL, Service Consommateurs, 61 rue du Commandant L'Herminier, 35400 Saint Malo.
ou via e-mail : phytomer@phytomer.com

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Η PHYTOMERδεν ευθύνεται για τυχόν λάθη ή παραλείψεις που αφορούν τις πληροφορίες που παρέχονται στην Ιστοσελίδα. 
Η PHYTOMERδεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα πρόσβασης στην Ιστοσελίδα ή για οιαδήποτε αποτυχία επικοινωνίας και επακόλουθα αυτής.

ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ

Η πρόσβαση και χρήση στην Ιστοσελίδα απαιτεί συμμόρφωση στους όρους και προϋποθέσεις καθώς και ανακοινώσεις και οδηγίες που παραθέτονται σχετικά με την πρόσβαση και χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στην Ιστοσελίδα. Θα πρέπει να ενεργείτε καλή τη πίστει, σύμφωνα με τις διατάξεις και συνήθη πρακτική με την δέουσα προσοχή που απαιτείται λόγω της φύσης των πληροφοριών, δηλώσεις και οποιδήποτε περιεχόμενο ή παροχές στις οποίες έχετε πρόσβαση. 
Η μεταβολή ή τροποποίηση πληροφοριών, δηλώσεων ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου ή παροχής που περιλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα καθώς και η φθορά της ακεραιότητας ή λειτουργίας της Ιστοσελίδας απαγορεύονται ρητώς.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Οι όροι και προϋποθέσεις πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας οφείλουν να είναι αποδεκτοί άνευ όρων από όλους τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας. Οι όροι και προϋποθέσεις ενδέχεται να τροποποιηθούν οιαδήποτε στιγμή, και οι τροποποιήσεις αυτές θα δημοσιεύονται διαδικτυακά και θα θεωρούνται αποδεκτές υπό τους όρους που αναφέρονται παραπάνω.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι αναφερόμενοι όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου.Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

PHYTOMER - Manuel CLAUZIER-Pascal JAUGEON - Stéphane MAILLARD - Corbis - Getty  Images - Fotolia - Jupiter Images